www.s-bau.cz

Reference

tel: +420 416 733 936, fax: +420 416 733 559

Snaha o neustálé zlepšování stavebních prací vedla vedení společnosti k zavedení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a 14001:2005.

Dne 12.6.2013 byl ve společnosti S-BAU BOHEMIA spol.s r.o. proveden certifikační audit systému managementu jakosti ČSN EN ISO 9001 : 2009. Certifikaci provedl nezávislý certifikační orgán TZÚS Praha , s.p. , CO 3001.

Dne 23.5.2012 byl ve společnosti proveden certifikační audit systému environmentálního managementu ve smyslu ustanovení ČSN EN ISO 14001:2005. Certifikaci provedl nezávislý certifikační orgán TZÚS Praha, s.p., CO 3060.

 

Společnost S-BAU BOHEMIA spol. s r.o. standardně poskytuje tyto záruky:

Soubory ke stažení: