www.s-bau.cz

O naší sploečnosti

tel: +420 416 733 936, fax: +420 416 733 559
jednatel společmosti

Zabýváme se:


Od svého vzniku se firmě S-BAU BOHEMIA spol. s r.o. podařilo získat řadu významných státních i nestátních zakázek nejen v okrese Litoměřice, ale i v regionu severozápadních a středních Čech.

Ve společnosti S-BAU BOHEMIA spol. s r.o. se úspěšně podařilo skloubit inženýrské činnosti a činnosti stavební výroby, což posílilo a upevnilo postavení společnosti na trhu.

Možnost realizace dvou rozhodujících předmětů činnosti, inženýrská činnost a provádění staveb, jako nosných činností, se ukazuje jako velice progresivní, komplexní a pružné řešení poptávky na trhu v oblasti investiční výstavby.

Inženýrskou činnost zajišťuje samostatný útvar, který je připraven svým zákazníkům nabídnout na základě investičního záměru klienta v návaznosti na jeho finanční možnosti, zpracovat a připravit jakýkoliv investiční záměr, a to jak po stránce projektové, tak po stránce ekonomické a rozpočtové.

Dále nabízíme přípravu, průběh a vyhodnocení výběrového řízení, zabezpečení inženýrského a technického dozoru, kolaudace a vyhodnocení stavby.

Od roku 2005 jsme začali úzce spolupracovat s bankovním institutem ČSOB, a.s. v oblasti developerské činnosti.

Stavby provádí výrobní útvar, který disponuje dostatečným počtem kvalifikovaných pracovních sil ve všech stavebních profesí. Společnost vlastní technické a materiální vybavení, které jí umožňuje stavět rozsáhlé a náročné stavby s použitím moderních technologií. Základním hlediskem při provádění staveb je dosažení vysoké kvality díla a dodržení termínu výstavby.

Kvalita prováděných prací byla naší společnosti potvrzena v prosinci 2004 obdržením certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001 a v roce 2006 obdržením certifikátu environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001.Zde naleznete ke stažení dokument Politika společnosti

Vlastníme velkou i malou mechanizaci např. Locust 752 včetně přídavných zařízení (podkop, lžíce atd.). Firma je vybavena převážně výrobky značky BOSCH a HILTI (sbíjecí kladiva, vrtačky), míchačky 250 l, 125 l. Firma vlastní systém lešení HAKI, bednění DOKA.

Z důvodu kvality a rychlosti omítacích procesů používáme techniku PUTZMEISTER s výtlakem 35m výšky a omítací stroje HASIMIX. Dále používáme systém jednovrstvých omítek systém HASIT, který funkčně i esteticky splňuje technické vlastnosti vícevrstvých omítek. Na tyto práce používáme vybavení pro provádění těchto omítek /sila, strojní omítačka vč. dopravního potrubí/ a firmou HASIT zapracované a vyškolené špičkové omítací čety.

Mobilnost firmy zabezpečujeme vlastní dopravou (nákladní automobily AVIA s hydraulickou rukou a kontejnerovou nástavbou), pro práce malého rozsahu několik vozů ve verzi Ford Transit, které se využívají také pro převoz pracovníků na vzdálená pracoviště.